کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 08 مرداد 1400
 

  آگاه باش که :  پشت جمله"فقط یه شوخی بود"همیشه یک ذره حقیقتو"همین طوری پرسیدم"کمي کنجکاوی،و"اصلابه من چه"قدری احساسات،وپشت"چه مي دونم"قدری خردو"اشکالی نداره"اندکی دردهست...

اطلاعيه

دانش آموزان عزيز

شما مي توانيد

با وارد نمودن

كدكاربري و كلمه عبور

به صفحه ي اختصاصي خود واردشويد

براي دريافت كد كاربري به

منوي آمار

مراجعه نماييد

کلمه عبور کدملي دانش آموز است 

مهدوپیش دبستانی پانیذ

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  22179 نفر
تعداد بازدید :  575832 نفر
   ممتازین
برترین های بهمن ماه 98
نام:   علی زاغی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 98
نام:   کیارش علیزاده
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های بهمن ماه 98
نام:   حسین سماک
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های بهمن ماه 98
نام:   محمدیوسف یوسفی
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 98
نام:   سامیار محمدپور
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های بهمن ماه 98
نام:   رامین رحیمیان
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های بهمن ماه 98
نام:   امیرمحمد رضایی
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 98
نام:   امیریحیی روشن ضمیر
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 98
نام:   محمدرضا شاهدی
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 98
نام:   آرتین محمد نژاد
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 98
نام:   شنتیا صادقی
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های بهمن ماه 98
نام:   امیرمهدی شمس
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   کیارش علیزاده
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   محمدمصطفی کاکویی
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   امیرپارسا گلی
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   دانیال زارع
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   عرشیا جعفری
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   محمدیوسف یوسفی
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   امیرمحمد رضایی
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   پارسا افضلی
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   ایلیا خسرو شاهی
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   علی زاغی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   محراب سالاری
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   امیرپارسا گلی
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   سید پرهام رحیمی
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   عرشیا جعفری
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   سید یونس سید نزاد فهیم
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   دانیال زارع
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   حسین رحیمی شورابی
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   آرتین محمد نژاد
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   پارسا افضلی
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   ایلیا فرجودرهسپار
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های آبان ماه 98
نام:   علی زاغی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های آبان ماه 98
نام:   محراب سالاری
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های آبان ماه 98
نام:   کیارش علیزاده
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های آبان ماه 98
نام:   محمدیوسف یوسفی
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های آبان ماه 98
نام:   حسین رحیمی شورابی
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های آبان ماه 98
نام:   سیدسهیل موسوی
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های آبان ماه 98
نام:   آرتین محمد نژاد
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های آبان ماه 98
نام:   امیرمحمد رضایی
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های آبان ماه 98
نام:   سورنا رحمانی
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   محمدمصطفی کاکویی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   امیرپارسا گلی
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   امیرمحمد شفیعی
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   بنیامین حسین زاده
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   عرشیا جعفری
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   دانیال زارع
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   پارسا افضلی
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   آرتین محمد نژاد
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   امیرمحمد رضایی
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های مهرماه 98
نام:   محراب سالاری
رشته:   پایه 7
رتبه 1
برترین های مهرماه 98
نام:   علی زاغی
رشته:   پایه 7
رتبه 2
برترین های مهرماه 98
نام:   محمدمصطفی کاکویی
رشته:   پایه 7
رتبه 3
برترین های مهرماه 98
نام:   امیرپارسا گلی
رشته:   پایه 7
رتبه 3
برترین های مهرماه 98
نام:   محمدیوسف یوسفی
رشته:   پایه 8
رتبه 1
برترین های مهرماه 98
نام:   سید پرهام رحیمی
رشته:   پایه 8
رتبه 2
برترین های مهرماه 98
نام:   امیرعلی بابایی
رشته:   پایه 8
رتبه 3
برترین های مهرماه 98
نام:   امیریحیی روشن ضمیر
رشته:   پایه 9
رتبه 1
برترین های مهرماه 98
نام:   یاشار صفری
رشته:   پایه 9
رتبه 2
برترین های مهرماه 98
نام:   آرتین محمد نژاد
رشته:   پایه 9
رتبه 3
برترین های مهرماه 98
نام:   محمدمهدی مفیدیان
رشته:   پایه 9
رتبه 3
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   پرهام رحیمی
رشته:   رتبه اول
پایه 7
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   سامیار محمدپور
رشته:   رتبه اول
پایه 7
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   محمدیوسف یوسفی
رشته:   رتبه دوم
پایه7
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   رامین رحیمیان
رشته:   رتبه سوم
پایه7
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   سیدیونس سیدنژاد
رشته:   رتبه سوم
پایه7
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   پارسا افضلی
رشته:   رتبه اول
پایه8
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   علی افضلیان
رشته:   رتبه دوم
پایه 8
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   امیرمحمدرضایی
رشته:   رتبه سوم
پایه 8
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   آرتین محمدنژاد
رشته:   رتبه سوم
پایه 8
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   رتبه اول
پایه 9
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   ابوالفضل ثقفی
رشته:   رتبه دوم
پایه 9
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   آریا شهریاران
رشته:   رتبه سوم
پایه 9
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   عرشیا جعفری
رشته:   رتبه اول
پایه 7
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   بنیامین حسین زاده
رشته:   رتبه دوم
پایه 7
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   محمدرحیم وریجی
رشته:   رتبه سوم
پایه 7
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   محمدیوسف یوسفی
رشته:   رتبه سوم
پایه 7
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   آرتین محمدنژاد
رشته:   رتبه اول
پایه 8
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   علیرضا عابدی
رشته:   رتبه دوم
پایه 8
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   محمدزمان یعقوبی
رشته:   رتبه سوم
پایه 8
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   رتبه اول
پایه 9
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   آریا شهریاران
رشته:   رتبه دوم
پایه 9
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   امیرعلی صحرایی
رشته:   رتبه سوم
پایه 9
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   سیدیونس سیدنژاد
رشته:   رتبه اول
پایه 7
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   پرهام رحیمی
رشته:   رتبه دوم
پایه 7
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   سامیار محمدپور
رشته:   رتبه دوم
پایه 7
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   رامین رحیمیان
رشته:   رتبه سوم
پایه 7
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   پارسا افضلی
رشته:   رتبه اول
پایه 8
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   یاشار صفری
رشته:   رتبه دوم
پایه 8
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   آرتین محمدنژاد
رشته:   رتبه دوم
پایه 8
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   علی افضلیان
رشته:   رتبه سوم
پایه 8
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   مهرزاد بکروی
رشته:   رتبه اول
پایه 9
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   ابوالفضل ثقفی
رشته:   رتبه اول
پایه 9
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   رتبه دوم
پایه 9
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   امیرارشیا کره ای
رشته:   رتبه سوم
پایه 9
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   بنیامین حسین زاده
رشته:   رتبه اول
پایه 7
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   امیرمحمد رحیمی
رشته:   رتبه دوم
پایه 7
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   محمد ارمیا امینی
رشته:   رتبه سوم
پایه 7
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   پارسا افضلی
رشته:  
پایه 8
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   یاشار صفری
رشته:   رتبه دوم
پایه 8
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   آرتین محمد نزاد
رشته:   رتبه سوم
پایه 8
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   ابوالفضل ثقفی
رشته:   رتبه اول
پایه 9
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   مهدی داوری
رشته:   رتبه دوم
پایه 9
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   رتبه سوم
پایه 9
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   پارسا افضلی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   ایلیا فرجود رهسپار
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   علی افضلیان
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   علی فیروزکوهی
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   محسن دانشور
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   امیر محمد آزرده
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های آبان ماه 96
نام:   آرتین محمدنژاد
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های آبان ماه 96
نام:   علیرضا عابدی
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های آبان ماه 96
نام:   سیدیاسین رحیمی
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های آبان ماه 96
نام:   آریا شهریاران
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های آبان ماه 96
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های آبان ماه 96
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های آبان ماه 96
نام:   امین لقمانپور
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های آبان ماه 96
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های آبان ماه 96
نام:   مصطفی رنجبر
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   علیرضا عابدی
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   علی افضلیان
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   شهریار نیک نقش
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   مهرزاد بکروی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   پوریا خورشیدی
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   علی فیروزکوهی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   امیر محمد آزرده
رشته:   پایه نهم
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   امین لقمانپور
رشته:   پایه نهم
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   مهران نادری
رشته:   پایه نهم
رتبه سوم
برترین های مهرماه 96
نام:   ایلیا فرجود رهسپار
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های مهرماه 96
نام:   ایلیا خسروشاهی
رشته:   پایه 7
رتبه 2
برترین های مهرماه 96
نام:   علیرضا عابدی
رشته:   پایه 7
رتبه 3
برترین های مهرماه 96
نام:   آرتین محمدنژاد
رشته:   پایه 7
رتبه 3
برترین های مهرماه 96
نام:   آریا شهریاران
رشته:   پایه 8
رتبه 1
برترین های مهرماه 96
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 8
رتبه 2
برترین های مهرماه 96
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   پایه 8
رتبه 3
برترین های مهرماه 96
نام:   امین لقمانپور
رشته:   پایه 9
رتبه 1
برترین های مهرماه 96
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 9
رتبه 2
برترین های مهرماه 96
نام:   سیدمهدیار نصیری
رشته:   پایه 9
رتبه 2
برترین های مهرماه 96
نام:   مهران نادری
رشته:   پایه 9
رتبه 3
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   علی فیروزکوهی
رشته:   پایه 7
رتبه 1
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   آروین عالیشاه
رشته:   پایه 7
رتبه 2
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   مهرزاد بکروی
رشته:   پایه 7
رتبه3
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   آبتین رحمانی پور
رشته:   پایه 8
رتبه 1
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 8
رتبه 2
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   امیرمحمد امام
رشته:   پایه 8
رتبه 3
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   نامی نوری
رشته:   پایه 9
رتبه 1
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   امیرحسین مکاری
رشته:   پایه 9
رتبه 2
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   محراب حاجی پور
رشته:   پایه 9
رتبه 3
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 7
رتبه 1
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   مهرزاد بکروی
رشته:   پایه 7
رتبه 2
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   پوریا خورشیدی
رشته:   پایه 7
رتبه 3
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   امیرمحمد امام
رشته:   پایه 8
رتبه 1
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 8
رتبه 2
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   آبتین رحمانی پور
رشته:   پایه 8
رتبه 3
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه 9
رتبه 1
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   حسین تقی نژاد
رشته:   پایه 9
رتبه 2
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   محراب حاجی پور
رشته:   پایه 9
رتبه 3
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 7
رتبه 1
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   علیرضا طالبی
رشته:   پایه 7
رتبه 2
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   مهرزاد بکروی
رشته:   پایه 7
رتبه 3
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   امیرمحمدآزرده
رشته:   پایه 8
رتبه 1
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 8
رتبه 2
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   آبتین رحمانی پور
رشته:   پایه 8
رتبه 3
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه 9
رتبه 1
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   محراب حاجی پور
رشته:   پایه 9
رتبه 2
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   نامی نوری
رشته:   پایه 9
رتبه 3
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   مهرزاد بکروی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   ابوالفضل ثقفی
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   محسن دانشور
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   آبتین رحمانی پور
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   امیرمحمد معصومی
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   نامی نوری
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   امیرحسین مکاری
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های آبان ماه95
نام:   علیرضا طالبی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های آبان ماه95
نام:   امیرارشیا کره ای
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های آبان ماه95
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های آبان ماه95
نام:   امین لقمانپور
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های آبان ماه95
نام:   آبتین رحمانی پور
رشته:   پایه 8
رتبه ذوم
برترین های آبان ماه95
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های آبان ماه95
نام:   شایان ابوالحسنی
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های آبان ماه95
نام:   امیرمحمد معصومی
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های آبان ماه95
نام:   محراب حاجی پور
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   محمدرضامردانشاه
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   محسن دانشور
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   امیرعلی صفری
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   سیدرضاموسوی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   امیرحسین مکاری
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   امیرمحمدمعصومی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   سیدمحمد ساداتیان
رشته:   پایه نهم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   آرمان شیخی
رشته:   پایه نهم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   محمدجواد امیری
رشته:   پایه نهم
رتبه سوم
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول نهج البلاغه
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   محمدمهدی حسین زاده
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول انشای نماز
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   محمدحسین فرجی
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم اذان
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   پارسا گل محمدی
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم مداحی
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   سیدمهدیار نصیری
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم اذان
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   محمدمهدی درزی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم صحیفه سجادیه
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   محمدمتین میرزایی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم قرائت قرآن
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   امین لقمانپور
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   معراج رشیدی
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   امیرعلی صفری
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   عادل غلامی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   محمدمهدی حسین زاده
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   محمدمتین میرزایی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   رامتین یوسفی
رشته:   پایه نهم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   حسین منفرد
رشته:   پایه نهم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   رضا ایمانی
رشته:   پایه نهم
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   امیرعلی صفری
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   امیرعلی مطلوبی
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   محسن دانشور
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   محمدمتین میرزایی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   محمدمهدی حسین زاده
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   امیرحسین مکاری
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   آرمان شیخی
رشته:   پایه نهم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   پارسا زاهدی
رشته:   پایه نهم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   امیرحسن مدوئی
رشته:   پایه نهم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت بهاری94
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت بهاری94
نام:   امیرحسین غلامی
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت بهاری94
نام:   کامران کامکار
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت بهاری94
نام:   محمدامین رشید
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت بهاری94
نام:   حسین منفرد
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت بهاری94
نام:   موعود اشیری
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت اسفندماه93
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت اسفندماه93
نام:   امیرحسین مکاری
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت اسفندماه93
نام:   امیرحسین غلامی
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت اسفندماه93
نام:   رامتین یوسفی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت اسفندماه93
نام:   مهدی یوسفی
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت اسفندماه93
نام:   سیدامیرصادق قدیری
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های بهمن ماه 93
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 93
نام:   سیدجوادقوامی
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های بهمن ماه 93
نام:   سیدرضا موسوی
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های بهمن ماه 93
نام:   سیدامیرصادق قدیری
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 93
نام:   رامتین یوسفی
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های بهمن ماه 93
نام:   پاسازاهدی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 93
نام:   حسین عباس پور
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 93
نام:   سیدمحمد موسوی
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 93
نام:   امیرحسین غلامی
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 93
نام:   حسین ارحمی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 93
نام:   رامتین یوسفی
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 93
نام:   دانیال حبیبی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترين هاي آبان 93
نام:   سيدرضا موسوي
رشته:   پايه 7
رتبه اول
برترين هاي آبان 93
نام:   عادل غلامي
رشته:   پايه 7
رتبه دوم
برترين هاي آبان 93
نام:   حسين عباس پور
رشته:   پايه 7
رتبه سوم
برترين هاي آبان 93
نام:   رامتين يوسفي
رشته:   پايه 8
رتبه اول
برترين هاي آبان 93
نام:   سيداميرصادق قديري
رشته:   پايه 8
رتبه دوم
برترين هاي آبان 93
نام:   مهدي يوسفي
رشته:   پايه 8
رتبه سوم