کاربر میهمان خوش آمديد  |  ورود به پنل کاربري  | 
        امروز : 01 تير 1403
 

  آگاه باش که :  پشت جمله"فقط یه شوخی بود"همیشه یک ذره حقیقتو"همین طوری پرسیدم"کمي کنجکاوی،و"اصلابه من چه"قدری احساسات،وپشت"چه مي دونم"قدری خردو"اشکالی نداره"اندکی دردهست...

اطلاعيه

دانش آموزان عزيز

براي دريافت كد كاربري به

منوي عمودی سمت چپ صفحه

مراجعه نماييد

کلمه عبور کدملي دانش آموز است 

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  4 نفر
تعداد بازدید :  981357 نفر
   ممتازین
برترین های المپیادعلمی فروردین 1402
نام:   محمد شورجه
رشته:   رتبه اول
پایه 7
برترین های المپیادعلمی فروردین 1402
نام:   مرتضی ملا زاده
رشته:   رتبه دوم
پایه 7
برترین های المپیادعلمی فروردین 1402
نام:   محمدجواد سیدی
رشته:   رتبه سوم
پایه 7
برترین های المپیادعلمی فروردین 1402
نام:   مانی مختاری
رشته:   رتبه اول
پایه 8
برترین های المپیادعلمی فروردین 1402
نام:   ابوالفضل قنبری
رشته:   رتبه دوم
پایه 8
برترین های المپیادعلمی فروردین 1402
نام:   مصطفی طالبی
رشته:   رتبه سوم
پایه 8
برترین های المپیادعلمی فروردین 1402
نام:   رهام نجاری
رشته:   رتبه اول
پایه 9
برترین های المپیادعلمی فروردین 1402
نام:   مصطفی قلی نژاد
رشته:   رتبه دوم
پایه 9
برترین های المپیادعلمی فروردین 1402
نام:   امیرعلی اسمعیلی
رشته:   رتبه سوم
پایه 9
برترین های المپیادعلمی اسفند1401
نام:   محمد زیاری
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی اسفند1401
نام:   محمد شورجه
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی اسفند1401
نام:   پرهام گلی
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی اسفند1401
نام:   مانی مختاری
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی اسفند1401
نام:   امیرعلی جمشیدی
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی اسفند1401
نام:   آرمین غایب دوست
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی اسفند1401
نام:   مصطفی قلی نژاد
رشته:   پایه نهم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی اسفند1401
نام:   محمدامین یدالهی
رشته:   پایه نهم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی اسفند1401
نام:   امیرعلی اسمعیلی
رشته:   پایه نهم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی1401
نام:   ماهان رضایی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی1401
نام:   محمدسینا تورانی
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی1401
نام:   آرمان قبادی
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی1401
نام:   محمدمهدوی
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی1401
نام:   علی شعبانی
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی1401
نام:   محمدحسین حسین زاده
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی1401
نام:   حسین شکری
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی1401
نام:   آرمین غایب دوست
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی1401
نام:   امیرعلی جمشیدی
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی1401
نام:   کارن شمشیری
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی1401
نام:   رهام نجاری
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی1401
نام:   آراد بابازاده
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی1401
نام:   مصطفی قلی نژاد
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 1401
نام:   مرتضی ملا زاده
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 1401
نام:   محمد مهدوی
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 1401
نام:   محمد شورجه
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 1401
نام:   مانی مختاری
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 1401
نام:   کارن شمشیری
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 1401
نام:   مهراب رشیدی
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 1401
نام:   امیرعلی جمشیدی
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 1401
نام:   رهام نجاری
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 1401
نام:   رهام عرب خزائلی
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 1401
نام:   کوروش رستمیان
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های بهمن ماه 98
نام:   علی زاغی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 98
نام:   کیارش علیزاده
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های بهمن ماه 98
نام:   حسین سماک
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های بهمن ماه 98
نام:   محمدیوسف یوسفی
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 98
نام:   سامیار محمدپور
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های بهمن ماه 98
نام:   رامین رحیمیان
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های بهمن ماه 98
نام:   امیرمحمد رضایی
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 98
نام:   امیریحیی روشن ضمیر
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 98
نام:   محمدرضا شاهدی
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 98
نام:   آرتین محمد نژاد
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 98
نام:   شنتیا صادقی
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های بهمن ماه 98
نام:   امیرمهدی شمس
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   کیارش علیزاده
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   محمدمصطفی کاکویی
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   امیرپارسا گلی
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   دانیال زارع
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   عرشیا جعفری
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   محمدیوسف یوسفی
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   امیرمحمد رضایی
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   پارسا افضلی
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی بهمن 98
نام:   ایلیا خسرو شاهی
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   علی زاغی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   محراب سالاری
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   امیرپارسا گلی
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   سید پرهام رحیمی
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   عرشیا جعفری
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   سید یونس سید نزاد فهیم
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   دانیال زارع
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   حسین رحیمی شورابی
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   آرتین محمد نژاد
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   پارسا افضلی
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های میان نوبت پاییزی 98
نام:   ایلیا فرجودرهسپار
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های آبان ماه 98
نام:   علی زاغی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های آبان ماه 98
نام:   محراب سالاری
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های آبان ماه 98
نام:   کیارش علیزاده
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های آبان ماه 98
نام:   محمدیوسف یوسفی
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های آبان ماه 98
نام:   حسین رحیمی شورابی
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های آبان ماه 98
نام:   سیدسهیل موسوی
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های آبان ماه 98
نام:   آرتین محمد نژاد
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های آبان ماه 98
نام:   امیرمحمد رضایی
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های آبان ماه 98
نام:   سورنا رحمانی
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   محمدمصطفی کاکویی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   امیرپارسا گلی
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   امیرمحمد شفیعی
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   بنیامین حسین زاده
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   عرشیا جعفری
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   دانیال زارع
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   پارسا افضلی
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   آرتین محمد نژاد
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 98
نام:   امیرمحمد رضایی
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های مهرماه 98
نام:   محراب سالاری
رشته:   پایه 7
رتبه 1
برترین های مهرماه 98
نام:   علی زاغی
رشته:   پایه 7
رتبه 2
برترین های مهرماه 98
نام:   محمدمصطفی کاکویی
رشته:   پایه 7
رتبه 3
برترین های مهرماه 98
نام:   امیرپارسا گلی
رشته:   پایه 7
رتبه 3
برترین های مهرماه 98
نام:   محمدیوسف یوسفی
رشته:   پایه 8
رتبه 1
برترین های مهرماه 98
نام:   سید پرهام رحیمی
رشته:   پایه 8
رتبه 2
برترین های مهرماه 98
نام:   امیرعلی بابایی
رشته:   پایه 8
رتبه 3
برترین های مهرماه 98
نام:   امیریحیی روشن ضمیر
رشته:   پایه 9
رتبه 1
برترین های مهرماه 98
نام:   یاشار صفری
رشته:   پایه 9
رتبه 2
برترین های مهرماه 98
نام:   آرتین محمد نژاد
رشته:   پایه 9
رتبه 3
برترین های مهرماه 98
نام:   محمدمهدی مفیدیان
رشته:   پایه 9
رتبه 3
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   پرهام رحیمی
رشته:   رتبه اول
پایه 7
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   سامیار محمدپور
رشته:   رتبه اول
پایه 7
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   محمدیوسف یوسفی
رشته:   رتبه دوم
پایه7
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   رامین رحیمیان
رشته:   رتبه سوم
پایه7
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   سیدیونس سیدنژاد
رشته:   رتبه سوم
پایه7
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   پارسا افضلی
رشته:   رتبه اول
پایه8
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   علی افضلیان
رشته:   رتبه دوم
پایه 8
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   امیرمحمدرضایی
رشته:   رتبه سوم
پایه 8
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   آرتین محمدنژاد
رشته:   رتبه سوم
پایه 8
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   رتبه اول
پایه 9
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   ابوالفضل ثقفی
رشته:   رتبه دوم
پایه 9
برترین های میان نوبت بهاری 98
نام:   آریا شهریاران
رشته:   رتبه سوم
پایه 9
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   عرشیا جعفری
رشته:   رتبه اول
پایه 7
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   بنیامین حسین زاده
رشته:   رتبه دوم
پایه 7
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   محمدرحیم وریجی
رشته:   رتبه سوم
پایه 7
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   محمدیوسف یوسفی
رشته:   رتبه سوم
پایه 7
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   آرتین محمدنژاد
رشته:   رتبه اول
پایه 8
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   علیرضا عابدی
رشته:   رتبه دوم
پایه 8
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   محمدزمان یعقوبی
رشته:   رتبه سوم
پایه 8
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   رتبه اول
پایه 9
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   آریا شهریاران
رشته:   رتبه دوم
پایه 9
برترین های المپیاد علمی بهمن97
نام:   امیرعلی صحرایی
رشته:   رتبه سوم
پایه 9
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   سیدیونس سیدنژاد
رشته:   رتبه اول
پایه 7
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   پرهام رحیمی
رشته:   رتبه دوم
پایه 7
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   سامیار محمدپور
رشته:   رتبه دوم
پایه 7
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   رامین رحیمیان
رشته:   رتبه سوم
پایه 7
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   پارسا افضلی
رشته:   رتبه اول
پایه 8
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   یاشار صفری
رشته:   رتبه دوم
پایه 8
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   آرتین محمدنژاد
رشته:   رتبه دوم
پایه 8
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   علی افضلیان
رشته:   رتبه سوم
پایه 8
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   مهرزاد بکروی
رشته:   رتبه اول
پایه 9
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   ابوالفضل ثقفی
رشته:   رتبه اول
پایه 9
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   رتبه دوم
پایه 9
برترین های میان نوبت پاییزی 97
نام:   امیرارشیا کره ای
رشته:   رتبه سوم
پایه 9
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   بنیامین حسین زاده
رشته:   رتبه اول
پایه 7
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   امیرمحمد رحیمی
رشته:   رتبه دوم
پایه 7
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   محمد ارمیا امینی
رشته:   رتبه سوم
پایه 7
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   پارسا افضلی
رشته:  
پایه 8
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   یاشار صفری
رشته:   رتبه دوم
پایه 8
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   آرتین محمد نزاد
رشته:   رتبه سوم
پایه 8
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   ابوالفضل ثقفی
رشته:   رتبه اول
پایه 9
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   مهدی داوری
رشته:   رتبه دوم
پایه 9
برترین های المپیاد علمی آبان 97
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   رتبه سوم
پایه 9
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   پارسا افضلی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   ایلیا فرجود رهسپار
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   علی افضلیان
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   علی فیروزکوهی
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   محسن دانشور
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی بهمن 96
نام:   امیر محمد آزرده
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های آبان ماه 96
نام:   آرتین محمدنژاد
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های آبان ماه 96
نام:   علیرضا عابدی
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های آبان ماه 96
نام:   سیدیاسین رحیمی
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های آبان ماه 96
نام:   آریا شهریاران
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های آبان ماه 96
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برترین های آبان ماه 96
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های آبان ماه 96
نام:   امین لقمانپور
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های آبان ماه 96
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های آبان ماه 96
نام:   مصطفی رنجبر
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   علیرضا عابدی
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   علی افضلیان
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   شهریار نیک نقش
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   مهرزاد بکروی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   پوریا خورشیدی
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   علی فیروزکوهی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   امیر محمد آزرده
رشته:   پایه نهم
رتبه اول
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   امین لقمانپور
رشته:   پایه نهم
رتبه دوم
برترین های المپیاد علمی آبان 96
نام:   مهران نادری
رشته:   پایه نهم
رتبه سوم
برترین های مهرماه 96
نام:   ایلیا فرجود رهسپار
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های مهرماه 96
نام:   ایلیا خسروشاهی
رشته:   پایه 7
رتبه 2
برترین های مهرماه 96
نام:   علیرضا عابدی
رشته:   پایه 7
رتبه 3
برترین های مهرماه 96
نام:   آرتین محمدنژاد
رشته:   پایه 7
رتبه 3
برترین های مهرماه 96
نام:   آریا شهریاران
رشته:   پایه 8
رتبه 1
برترین های مهرماه 96
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 8
رتبه 2
برترین های مهرماه 96
نام:   امیرحسین سروی
رشته:   پایه 8
رتبه 3
برترین های مهرماه 96
نام:   امین لقمانپور
رشته:   پایه 9
رتبه 1
برترین های مهرماه 96
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 9
رتبه 2
برترین های مهرماه 96
نام:   سیدمهدیار نصیری
رشته:   پایه 9
رتبه 2
برترین های مهرماه 96
نام:   مهران نادری
رشته:   پایه 9
رتبه 3
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   علی فیروزکوهی
رشته:   پایه 7
رتبه 1
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   آروین عالیشاه
رشته:   پایه 7
رتبه 2
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   مهرزاد بکروی
رشته:   پایه 7
رتبه3
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   آبتین رحمانی پور
رشته:   پایه 8
رتبه 1
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 8
رتبه 2
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   امیرمحمد امام
رشته:   پایه 8
رتبه 3
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   نامی نوری
رشته:   پایه 9
رتبه 1
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   امیرحسین مکاری
رشته:   پایه 9
رتبه 2
برترین های امتحانات میان نوبت زمستانی95
نام:   محراب حاجی پور
رشته:   پایه 9
رتبه 3
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 7
رتبه 1
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   مهرزاد بکروی
رشته:   پایه 7
رتبه 2
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   پوریا خورشیدی
رشته:   پایه 7
رتبه 3
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   امیرمحمد امام
رشته:   پایه 8
رتبه 1
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 8
رتبه 2
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   آبتین رحمانی پور
رشته:   پایه 8
رتبه 3
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه 9
رتبه 1
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   حسین تقی نژاد
رشته:   پایه 9
رتبه 2
برترین های المپیاد علمی بهمن 95
نام:   محراب حاجی پور
رشته:   پایه 9
رتبه 3
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 7
رتبه 1
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   علیرضا طالبی
رشته:   پایه 7
رتبه 2
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   مهرزاد بکروی
رشته:   پایه 7
رتبه 3
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   امیرمحمدآزرده
رشته:   پایه 8
رتبه 1
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 8
رتبه 2
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   آبتین رحمانی پور
رشته:   پایه 8
رتبه 3
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه 9
رتبه 1
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   محراب حاجی پور
رشته:   پایه 9
رتبه 2
برترین های المپیادعلمی آذرماه95
نام:   نامی نوری
رشته:   پایه 9
رتبه 3
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   مهرزاد بکروی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   ابوالفضل ثقفی
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   محسن دانشور
رشته:   پایه 8
رتبه دوم
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   آبتین رحمانی پور
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   امیرمحمد معصومی
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   نامی نوری
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برنرین های المپیادعلمی آبان 95
نام:   امیرحسین مکاری
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های آبان ماه95
نام:   علیرضا طالبی
رشته:   پایه 7
رتبه اول
برترین های آبان ماه95
نام:   امیرارشیا کره ای
رشته:   پایه 7
رتبه دوم
برترین های آبان ماه95
نام:   مهدی داوری
رشته:   پایه 7
رتبه سوم
برترین های آبان ماه95
نام:   امین لقمانپور
رشته:   پایه 8
رتبه اول
برترین های آبان ماه95
نام:   آبتین رحمانی پور
رشته:   پایه 8
رتبه ذوم
برترین های آبان ماه95
نام:   محمدرضا مردانشاه
رشته:   پایه 8
رتبه سوم
برترین های آبان ماه95
نام:   شایان ابوالحسنی
رشته:   پایه 9
رتبه اول
برترین های آبان ماه95
نام:   امیرمحمد معصومی
رشته:   پایه 9
رتبه دوم
برترین های آبان ماه95
نام:   محراب حاجی پور
رشته:   پایه 9
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   محمدرضامردانشاه
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   محسن دانشور
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   امیرعلی صفری
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   سیدرضاموسوی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   امیرحسین مکاری
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   امیرمحمدمعصومی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   سیدمحمد ساداتیان
رشته:   پایه نهم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   آرمان شیخی
رشته:   پایه نهم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی بهمن94
نام:   محمدجواد امیری
رشته:   پایه نهم
رتبه سوم
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول نهج البلاغه
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   محمدمهدی حسین زاده
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول انشای نماز
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   محمدحسین فرجی
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم اذان
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   پارسا گل محمدی
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم مداحی
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   سیدمهدیار نصیری
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم اذان
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   محمدمهدی درزی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم صحیفه سجادیه
برترین های مسابفات فرهنگی شهرستان ساری
نام:   محمدمتین میرزایی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم قرائت قرآن
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   امین لقمانپور
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   معراج رشیدی
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   امیرعلی صفری
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   عادل غلامی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   محمدمهدی حسین زاده
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   محمدمتین میرزایی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   رامتین یوسفی
رشته:   پایه نهم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   حسین منفرد
رشته:   پایه نهم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 94
نام:   رضا ایمانی
رشته:   پایه نهم
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   امیرعلی صفری
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   امیرعلی مطلوبی
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   محسن دانشور
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   محمدمتین میرزایی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   محمدمهدی حسین زاده
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   امیرحسین مکاری
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   آرمان شیخی
رشته:   پایه نهم
رتبه اول
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   پارسا زاهدی
رشته:   پایه نهم
رتبه دوم
برترین های المپیادعلمی آبان 94
نام:   امیرحسن مدوئی
رشته:   پایه نهم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت بهاری94
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت بهاری94
نام:   امیرحسین غلامی
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت بهاری94
نام:   کامران کامکار
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت بهاری94
نام:   محمدامین رشید
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت بهاری94
نام:   حسین منفرد
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت بهاری94
نام:   موعود اشیری
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت اسفندماه93
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت اسفندماه93
نام:   امیرحسین مکاری
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت اسفندماه93
نام:   امیرحسین غلامی
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت اسفندماه93
نام:   رامتین یوسفی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت اسفندماه93
نام:   مهدی یوسفی
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت اسفندماه93
نام:   سیدامیرصادق قدیری
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های بهمن ماه 93
نام:   سیدشایان ابوالحسنی
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 93
نام:   سیدجوادقوامی
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های بهمن ماه 93
نام:   سیدرضا موسوی
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های بهمن ماه 93
نام:   سیدامیرصادق قدیری
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های بهمن ماه 93
نام:   رامتین یوسفی
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های بهمن ماه 93
نام:   پاسازاهدی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 93
نام:   حسین عباس پور
رشته:   پایه هفتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 93
نام:   سیدمحمد موسوی
رشته:   پایه هفتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 93
نام:   امیرحسین غلامی
رشته:   پایه هفتم
رتبه سوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 93
نام:   حسین ارحمی
رشته:   پایه هشتم
رتبه اول
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 93
نام:   رامتین یوسفی
رشته:   پایه هشتم
رتبه دوم
برترین های امتحانات میان نوبت پاییزی 93
نام:   دانیال حبیبی
رشته:   پایه هشتم
رتبه سوم
برترين هاي آبان 93
نام:   سيدرضا موسوي
رشته:   پايه 7
رتبه اول
برترين هاي آبان 93
نام:   عادل غلامي
رشته:   پايه 7
رتبه دوم
برترين هاي آبان 93
نام:   حسين عباس پور
رشته:   پايه 7
رتبه سوم
برترين هاي آبان 93
نام:   رامتين يوسفي
رشته:   پايه 8
رتبه اول
برترين هاي آبان 93
نام:   سيداميرصادق قديري
رشته:   پايه 8
رتبه دوم
برترين هاي آبان 93
نام:   مهدي يوسفي
رشته:   پايه 8
رتبه سوم